Čaje

Kvalitní sypané čaje s přímým importem z Číny, Taiwanu, Japonska & dalších zemí

Vyprodané čaje očekáváme z čerstvých sběrů v průběhu března až května, případně v kontejneru začátkem července.